راهکارپویشراهکار پویش
تلفنتلفنایمیلتلگرام
character

طراحی و کدنویسی انواع پنل های مدیریتی و فروشگاهی

با بهترین اصول مهندسی

در راهکار پویش

mouse

مشاوره

مشاوره شروع یک فرآیند بنیادی می باشد . در مشاوره، ما دیدگاه های شما را می فهمیم و پازل های مجهول را برای شما شرح می دهیم و در نهایت به یک نگاه اجمالی می رسیم.

handhand

نیاز سنجی

نیاز سنجی در یک پروژه ، ترسیم نقشه راهی می باشد که ما در ابتدا به ساکن به آن نیازمندیم . نیازهای شما همراه با الگوهای منطقی می تواند در پیشبرد سریع پروژه کمک نماید .

بررسی نیازمندی ها (concept)
تعریف نیازمندی ها (defination)
طراحی نیازمندی (Design)
جمع بندی (Conclusion)
اولویت بندی (prioritize)

طراحی فرآیند

پس از نیازسنجی ، بدست آوردن یک فرآیند بر اساس نقشه راه، گام بعدی برای اجرای یک پروژه حرفه ای می باشد . ما فرآیند های منطقی را بر اساس الویت آماده می کنیم.

طراحی مدل دیداری

زمان به تصویر کشیدن مراحل قبل هستیم .

ما بر اساس نقشه راه ، نیاز سنجی و فرآیند ، می توانیم قبل از کد نویسی یک مدل دیداری را برای فهم بهتر شما از کلیت پروژه بصورت مدل قابل اجرا آماده نماییم .

یکی از راه حل های مهم در زمینه طراحی هر وب سایت و اپلیکیشن قبل از اجرا ، مشاهده تمامی آیتم های دیداری بکار رفته در پروژه می باشد .

این تکنیک باعث صرفه جویی در زمان اجرا و جلوگیری از تغییرات پس از کد نویسی می گردد.

کدنویسی

در این گام شروع به برنامه نویسی طبق آخرین متد روز کرده و در قسمت های مختلف ، منطق کلی را برای شما تشریح می نماییم.

رفع خطا

همیشه پس از هر کد نویسی ، احتمال خطا وجود دارد و این گام یکی از حساس ترین مراحل تکمیل پروژه می باشد و درنهایت پروژه ای با احتمال 99 درصد بدون خطا را برای شما مهیا می سازیم .

تحلیل خطاتشخیص خطارفع خطاتست نهایی

تحویل پروژه

پس از دیباگ کردن ، نوبت به پابلیش و یا همان تحویل پروژه می باشد . این گام شروع اجرای پروژه در بستر انتخابی می باشد . ما با شما هستیم.

آموزش و پشتیبانی

پشتیبانی خوب یکی از گام هایی مهم در مشتری مداری و حمایت از پروژه می باشد . دلگرمی شما برای ما افتخار و باعث پایداری راهکار پویش می گردد.

توسعه سیستم

در صورت درخواست اجرای امکانات اضافه میتوانید روی ما حساب کنید . تمامی پروژه ها قابلیت توسعه بر اساس نیاز سنجی های بعدی را دارد . ما شما را تنها نمی گذاریم.

با افتخار - راهکار پویش - 1402